Добродошли

 

Будите пажљиви приликом испуњавања ове пријаве на Конкурс за упис на мастер академске студије. Пре тога, препоручујемо да се добро упознате са условима Конкурса као и додатним објашњењем у вези са начином попуњавања пријавног листа и начина рангирања.

Ако у тренутку пријаве на Конкурс кандидату још увек није издата диплома о завршеном претходном нивоу академских студија, уместо дипломе кандидат подноси Уверење о дипломирању. Имаоци стране високошколске исправе подносе и решење о нострификацији.

Кандидати који долазе из Републике Српске, потребно је да у осталим документима приложе и извод из матичне књиге рођених.

Желимо Вам пуно успеха!